Kevés tervezőben és még kevesebb hatóságban látom tudatosodni, hogy létezik az „elhagyható munkarészek” intézménye. Tudom és átérzem a hatóság felelősségi terhét, s hogy miért kér be állandóan mindenféle felesleges(nek látszó) dokumentumot. De ez alól maga a jogalkotó menti fel (lásd még „hülye jogszabályok” by Lázár János ) azzal, hogy van lehetőség eltérni a szokott mókuskerékből.

Persze minden tervező saját belátása szerint cselekszik, de meglátásom szerint érdemes a hatóságot megkínálni azzal a jogi lehetőséggel, hogy egyszerűsítse az eljárást, csökkentse a felesleges dokumentumok sorát. E célból érdemes a tervezőnek már az építészeti-műszaki dokumentáció összeállításakor nyilatkozni az elhagyott munkarészekről. Ezzel felhívja a figyelmet arra, hogy nem elfelejtette az adott dokumentációrészt vagy adatot előállítani, bemutatni, hanem véleménye szerint az ügy szempontjából irreleváns annak megléte. Felesleges.

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. melléklet II. 8. pontjának felhatalmazása alapján a Magyar Építész Kamara megalkotta és a 28/2015. (04.09.) sz. MÉK kgy határozattal kihirdetette az építészeti-műszaki dokumentáció egyes munkarészeinek  kidolgozottságára,  tartalmára  és vonatkozó szakmai követelmények útmutatóját. A kormányrendelet és az útmutató összeolvasása után megállapíthatjuk, hogy a tervezett építési tevékenység szempontjából érdemi adatot, tényt, körülményt nem tartalmazó dokumentáció-részek elhagyhatók, s az  elhagyott  információk  elhagyásának  okát  (indoklását)  a  tartalomjegyzéknél indokolni szükséges.

(Megjegyzés: a Mérnökkamarának is elkészült a vonatkozó szabályzata, de az sajnos csak a tűzvédelmi fejezeteknél tesz konkrét utalást a kérdéskörben.)

Érdemes megjegyezni, hogy az egyes szakági eljárásokban is levezethető ugyanez. Vasútépítésnél például a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet 6. § (2) f) pontjahivatkozza be a 312-es kormáényrendeletet, s ezzel a kamarai útmutatót is.

 

Mindezek alapján bátorkodom a kollégáknak az alábbi nyilatkozati mintával életre hívni a jogi lehetőséget. Éljünk a jog adta lehetőségekkel!

 

Nyilatkozat

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Épelj.) 8. mellékletének II. 5. pontja szerint a tárgyi kérelem mellékleteként benyújtott építészeti-műszaki dokumentációból az alábbi munkarészeket hagytuk el.

(1) (felsorolás + rövid indoklás)

(2) (felsorolás + rövid indoklás)

(3) (felsorolás + rövid indoklás)

(...)  (felsorolás + rövid indoklás)

Kérjük a tisztelt illetékes hatóságot, hogy a tervezett építési tevékenység szempontjából érdemi adatot, tényt, körülményt nem tartalmazó dokumentáció-részek tekintetében jelen nyilatkozatot figyelembe venni szíveskedjen.

Jelen nyilatkozatot az Épelj. 8. melléklet II. 8. pontjának felhatalmazása alapján alkotott és a 28/2015. (04.09.) sz. MÉK kgy határozattal kihirdetett útmutató szerint tesszük.

 

------