eurovelo kresztabla F02A kerékpáros infrastruktúra használata kapcsán számos visszásság tapasztalható, melyek ingerültséghez, agresszióhoz, végső soron balesetekhez vezetnek. Ezek kezelhetőek lennének, ha az élet szülte helyzeteket az épített környezet és az elvárt közlekedési magatartás kitáblázása követni tudná. Hazánkban a közeljövőben jelentősebb kerékpáros infrastruktúra-fejlesztések fognak megjelenni, s előreláthatóan a kerékpáros forgalom sok helyen a jelenlegi többszörösére növekszik pár éven belül. Ezek a felületek – nagyon helyesen – keverik majd a közlekedési, sportolási és rekreációs funkciókat. Nyugati és hazai példákból okulva feltételezhető, hogy olyan járművek és olyan eszközök jelennek meg az aszfalton, melyekkel szemben elvárt viselkedési forma a KRESZ-ben nincs rögzítve. Ezeket a szabályokat – ma még – megelőző jelleggel szükségesnek tartom megalkotni.

Ugyanakkor a kerékpáros forgalom már ma is sokkal jelentősebb, mint a KRESZ megalkotása idején. S még ha a számtalan módosításokat figyelembe is vesszük, akkor is elmondható, hogy a megnövekedett gépjárműforgalom és a megnövekedett kerékpáros forgalom főbb konfliktuspontjait ezidáig a KRESZ nem kezelte. Több mulasztás napi agressziót szül, s ezekről a helyi és országos média, valamint a közösségi oldalak bőségesen be is számolnak. A konfliktusforrások ismertek, s nagy részük nem kezelhetőek egyszerű rendőri jelenléttel (bírságolással). Ezeket a szabályokat az élet szülte korrekciós jelleggel szükségesnek tartom módosítani.

Az alábbiakban a szövegszerűen megfogalmazott módosítási javaslataim (melyek a cikk végén letölthetőek) indoklását adom közre.

Közlekedés görkorcsolyávaleurovelo kresztabla D06

A javaslat nem a városi flaszteren történő görkorcsolyázást kívánja szabályozni, bár kétségtelenül ehhez is ad jogi hivatkozhatóságot. A fő cél az, hogy a jellemzően külterületi és közparkokban épülő kerékpáros infrastruktúrát szabályozottan nyissa meg az egyéb sportolási ágakat választók előtt. Jogilag a görkorcsolyázás kategóriájába javaslom venni az összes olyan lábfejre szerelt eszközt, melyet emberi erővel hajtanak.

Javaslom megfontolni az emberi erővel vagy elektromos rásegítéssel hajtott, lábra nem rögzített eszközök (gördeszka, elektromos roller, elektromos egy- és kétkerekűek (Segway, Airweel) e kategóriába sorolását, vagy ezzel rokon kategóriaként önállóan definiálni.

A görkorcsolyával közlekedést alapvetően két táblával javaslom szabályozni: a görkorcsolyázást tiltó és a görkorcsolyás forgalom számára megnyitó táblával. A tiltásra ott lehet szükség, ahol a forgalom nagysága, a burkolat típusa vagy a műtárgy (pl. híd) kialakítása balesetveszélyt jelentene. Az ilyen helyet a szakasz vagy műtárgy előtt kell jelezni. A görkorcsolyás forgalom számára megnyitó táblára egyedül ott van szükség, ahol a rekreációs, sportolási és kerékpáros infrastruktúránál ezzel jelezni akarjuk az infrastruktúrát használókkal, hogy a görkorcsolyás forgalom megengedett, velük számolni kell, valamint a tilalom feloldására.

Az épülő kerékpáros infrastruktúra számtalan helyen olyan parkokban, város széli zöld területeket, töltéseken, külterületi utakon halad, ahol a forgalom, az út szélessége, a párhuzamos utak helyzete lehetővé teszi akár kilométereken keresztül a sportolási (vagy akár közlekedési) célú görkorcsolyázást. Ezeken az útvonalakon ugyanakkor előfordulhat egyes szakaszokra, vagy egyes műtárgyakra vonatkozó tiltás szükségessége.

Lovaglás eurovelo kresztabla D05

A javaslat nem a városi környezetben történő lovaglást kívánja szabályozni, bár kétségtelenül ehhez is ad jogi hivatkozhatóságot. A fő cél az, hogy a jellemzően külterületen épülő kerékpáros infrastruktúrát szabályozottan nyissa meg az egyéb sportolási ágakat választók előtt, illetve a már meglévő lovas útvonalakkal a békés egymás melletti létezés lehetőségét biztosítsa. Jogilag a lovaglás kategóriájába javaslom venni a vontatás nélküli hátas állaton történő közlekedést és a hátas állat vezetését.

A lovaglást alapvetően két táblával javaslom szabályozni: a lovaglást tiltó és a lovas forgalom számára megnyitó táblával. A tiltás a fő szabályokból eredően alapeset, így a tiltó táblát csak ott kell alkalmazni, ahol egyébként a korábbi megnyitás megszűnik, illetve az egyébként lovas forgalommal érintett területen az adott műtárgy használatát lovas forgalom számára megtiltjuk (pl. egy hídra való felhajtás tiltása).

Az épülő kerékpáros infrastruktúra számtalan helyen olyan külterületi utakon halad, ahol egyébként a lovas közlekedés is megengedett, szokásos, jellemző. Az ezen területeken épülő új infrastruktúra elemeknél egyértelműen jelezni szükséges, hogy az adott műtárgy a lovas közlekedés számára alkalmas, vagy sem. Fő konfliktusforrás a kerékpáros hidak lehetnek, valamint egyes erdei utak.

Gyalogos forgalom 

A javaslat a gyakorlatban már előforduló, ám a KRESZ által nem ismert tiltó táblát legalizálná. A gyalogút és a gyalogos forgalom alapvetően kellő alapossággal szabályozott jelenleg is. Egyes műtárgyakon való gyalogos forgalom tiltása mégis olyan kitáblázással valósul meg, melyet a KRESZ nem ismer.

E tábla alkalmazásának az épülő kerékpáros infrastruktúra számos pontján lenne helye (pl. kerékpáros hidak, aluljárók, átvezetések esetén).

Szabad-e zebrán kerékpározni?

A kijelölt gyalogos átkelőn történő kerékpáros áthajtás a kerékpáros közlekedés egyik – ha nem a – legvitatottabb pontja. A társadalmi és jogi vitát a szabályok pontosításával és kiegészítésével javaslom rendezni és lezárni.

Jelen indoklásban nem kívánok kitérni magára a vitára, az érvek pro és kontra felsorakoztatására, de kétségtelen jogos érv az autós részéről, hogy a kijelölt gyalogos átkelőhelyen nem számít a gyalogosnál gyorsabban mozgó közlekedőre. Pedig számíthatna rá. Azt a helyzetet kell tehát megteremteni, hogy számítson. A kijelölt átkelés – legyen az átkelő gyalogos, futó, görkorcsolyás, kerekes székes, kerékpáros – az átkelő sebességétől függően biztosítson átkelési lehetőséget! Szabályozni – véleményem szerint – csupán annyit kell, hogy az elsőbbségi rendet meghatározzuk, s a közlekedők számára ezt egyértelműen jelezzük.

Sok ország közlekedési rendje ismeri a kijelölt kerékpáros-átkelő fogalmát és műszaki paramétereit. Mindenhol a kijelölt gyalogosátkelő analógiájára alkották meg. Ennek – valamint a hazánkban alkalmazott felfestési rendnek és piktogramoknak – megfelelően javaslom megalkotni az ehhez tartozó táblákat is.

Mindezek mellett a KRESZ 54. § (4) bekezdésében foglaltakat szükséges kiegészíteni az estkör pontosításával. A jogalkotás szabályai szerint ugyan jogosan vélheti úgy a jogalkalmazó, hogy ez a bekezdés az a) és b) pontban megfogalmazott esetkörre érvényes szabályt alkot, a bekezdés utolsó mondatát mégis sokan kiragadják a szövegkörnyezetből. Ezért tartom szükségesnek a mondat kiegészítését, egyértelműsítését.

 eurovelo kresztabla F02

eurovelo kresztabla G01 eurovelo kresztabla G02

eurovelo kresztabla H01 eurovelo kresztabla H02

A kialakítandó szabályozási környezet ugyanis javaslatom szerint azt az állapotot kívánja elérni, hogy a kerékpáros mind a kijelölt gyalogosátkelőhelyen, mind a kijelölt kerékpáros-átkelőhelyen kerékpárját hajtva és tolva is átkelhessen, s az úttesten haladó járművekkel szemben elsőbbséget élvezzen. De míg a kijelölt kerékpáros-átkelőn a kerékpárutakra vonatkozó szabályokat kell alkalmaznia, addig a kijelölt gyalogosátkelőn a gyalog- és kerékpárutakra vonatkozóakat. Azzal az eltéréssel, hogy a kerékpárút 30 km/óra megengedett sebessége helyett a kijelölt kerékpáros-átkelőhelyen 20 km/óra, a gyalog- és kerékpárút 20 km/óra megengedett sebessége helyett 10 km/óra a megengedett.

Vegyes használatú övezet

Nemzetközi tapasztalatok mutatják a vegyes használatú övezetek alkalmazhatóságát és pozitív közlekedésbiztonsági, urbanisztikai következményeit. Az övezet a gyalogos és kerékpáros övezettől annyiban tér el, hogy oda nem csupán a célforgalmú járművek hajthatnak be és a megengedett sebesség is magasabb, valamint minden közlekedő egyenrangú.

Az övezetet jelző tábla megalkotásánál nem a gyalogos és kerékpáros övezet – utasítást adó – tábláját javaslom alapul venni, hanem a lakó- és pihenőövezet – tájékoztatást adó – tábláját, valamint a nemzetközi gyakorlatban már elterjedt – és a hazánkban alkalmazott piktogramokkal módosított – táblát.
Az alábbi ábra mutatja be a tábla eredeztetéséből származó két lehetséges megoldást, melyből én a kék alapú, azaz tájékoztatást adó típusú javaslatot tenném.

Kiegészítő javaslatként javaslom megvizsgálni a KRESZ szövegezésében az „övezet” és „zóna” fogalmak egységesítését. Jelenleg mindkettő kifejezés szerepel a jogszabályban, s talán koherensebb lenne egységesen mindig – a nemzetközi gyakorlatnak megfelelő – „zóna” elnevezést alkalmazni.

vegyeshasznalatu kresztabla szarmaztatas

Használatra megnyitott út

Nem csak hazánkban, de külföldön is felmerült az a szabályozásból eredő probléma, mely szerint az utasítást adó jelzőtáblaként jelzett kerékpárút használata olyan kötelezőséget ír elő, mely végrehajtása a közlekedő számára nem célszerű, akadályozó, illetve adott esetben veszélyes is. Nemzetközi gyakorlatban terjed az e kötelező használatot felváltó, csupán lehetőséget teremtő tájékoztató táblacsoport megteremtése.

A kerékpárosok esetében a legszemléletesebb a különbség: a kerékpárút használata párhuzamos utak esetében a kerékpárosra nézve – a kivételektől eltekintve – kötelező, míg a kerékpáros forgalom számára megnyitott út használata csupán ajánlottként lehetséges. Erre a különbözőségre azért van szükség, amiért a kerékpárosok is igen különböző okokból, különböző módon és különböző életkorban (felkészültségben) lesznek kerékpárt hajtó járművezetők. Egy kiskorú kerékpárosra, egy család csoportban történő kerékpáros vonulásra, egy riksára, egy városnéző turistára, egy kerékpárversenyzőre és egy biciklifutárra nem lehet ugyanazt az infrastruktúrát előírni. Ennek erőltetése sorozatos konfliktusokat, balesetveszélyes helyzeteket teremt.

eurovelo kresztabla csoport A          eurovelo kresztabla csoport B          eurovelo kresztabla csoport C

A táblákkal jellemzően nem önálló jelzésekként találkozna a közlekedő, hanem az adott – jellemzően a kerékpáros infrastruktúra részét alkotó – útszakasz (műtárgy) elején (és esetleg végén) csoportba szedve. Az alábbi ábra a javasolt új táblákat a ma használatos kerékpáros információs táblákkal kombinált egyes lehetséges módozatait mutatja be.

Az alábbi ábrában foglalom össze a kötelező és a választható infrastruktúrahasználat, valamint tiltó és figyelmeztető táblák mátrixát. A sárgával jelzett táblák jelen javaslat által megfogalmazott, még nem létező táblák.

Kerékpársáv

Sajnálatos módon rendszeres jelenség, hogy a kerékpársávot a gépjármű-, teherautó-vezetők és taxisok leállósávnak tekintik. A kerékpársáv jogilag védett, így az azon való tartózkodás véleményem szerint büntethető. A nyitott kerékpársáv azonban talán jogi megerősítésre szorul: szükségesnek tartom minden kerékpársáv (azaz nyitott és zárt kerékpársávok esetében egyaránt) területén a megállás és várakozás általános tilalmát rögzíteni. Roppant balesetveszélyes, hogy Budapest belvárosában a forgalmas utakon időnként az út negyedét is a normál sávban kell kerekezni, mert a kerékpársávon áruszállítás, ki-beszállás és gyorsbüfézés indokkal autók foglalják a kerékpáros infrastruktúrát.

Igény lenne egyértelműsíteni, hogy a kerékpársáv az úttest része-e, azaz kiskorúak használhatják-e a főúton kialakított kerékpársávot. Mivel még a kerékpárutak egyes részeit is – nagyon helyesen – mind gyakrabban kerékpársávok kötik össze a csomópontokban, fontos tisztázni, hogy az iskolába igyekvő gyerekeket a szülő elengedheti-e ezeken az infrastruktúrákon, vagy a járdán való kerékpározásra tanítsa a gyereket.

Csoportos kerékpározás

Valódi, számos jogsértést eredményező probléma, hogy a kerékpárosokra a KRESZ jelenleg csak egyéni járműként tekint. Ennek egyik példázatos következménye, hogy egy főúton történő családi közlekedés alkalmával a gyereknek a járdán, a szülőnek az úttesten kell tekernie, mely minden egyes utcasarkon megoldhatatlan szituációkat eredményez. Javaslatom a gyalogosok zárt csoportjának szabályozásának analógiájára épül, de más, hasonló eredményű megoldást is elképzelhetőnek tartok.

Szövegszerű javaslatok

A fentiek alapján tett szövegszerű javaslataim (ODT hibrid) PDF formában letölthetőek: