letöltések

Up

publikációimból

fenntartHATÓSÁG

Jelen jegyzet a Szegedi Bioépítészeti napokon 2007-ben is elhangzott előadás aktualizált és lejegyzett lenyomata. A téma – ti. a fenntartható épített környezet megvalósítása a hatósági munka ismeretében – tárgyalásához elengedhetetlen az aktuális építésjogi háttér ismerete, ez pedig az utóbbi két évben gyakorlatilag havonta változik. Vizsgálati szempontrendszerünk szerinti változásokról ugyanakkor nem beszélhetünk, s az időközben a Parlament által elfogadott Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS) követelményei sem jelentek még meg a joganyagokban.

Az építmények építési követelményeinek felülvizsgálata

különös tekintettel az energia- és környezettudatos építésre

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara felkérésére készített elemzés célja a fenntarthatósági, illetve az éghajlatváltozási kutatások alapján az épített környezetre vonatkozó teendők anyagi jogszabályi feltételeinek megállapításához alátámasztó-előkészítő tanulmány. Az elemzés végső soron javaslatot kíván tenni a tiltások, a támogatások és a kötelezések területén. Véleményünk szerint ugyanis ma már nem elég anyagi jellegű támogatásokról beszélni, de az épített környezet alakításában számos gyakorlatot tiltani, illetve korlátozni szükséges, s egyes kívánatos elemeket kötelezővé kell tenni.

Ökotrend 1.

Ismertetőt lásd:

ökotrend

Ökotrend 2.

Ismertetőt lásd:

ökotrend

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS)

Épített környezeti fejezet.

A Független Ökológiai Központban a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából, a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia megvalósításának részeként Épített környezet és az éghajlatváltozás címmel készített vitaanyagot Beliczay Erzsébet, Horváth Sára, Licskó Béla, Medgyasszay Péter, Meyndt Szilvia, és Varga Illés Levente. Bár a fenntarthato.hu-n közölt anyag nagy része túlmutat az építészet hatáskörén – mivel a várostervezés és a településszervezés szempontjait is vizsgálja –, a jelen és a jövő építészei, építtetői és beruházói számára is hasznos következtetéseket és célkitűzéseket fogalmaz meg. A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia készítése során, a PRUDENCE projekt keretében dolgozó meteorológusok 1961-1990-es időszakhoz képest megadott éghajlatváltozási modelljeit vették alapul a szerzők, amely szerint a Kárpát-medence éghajlata intenzívebben fog változni, mint a Földé átlagosan.

A vitaanyag kész változatát a Parlament egyhangú szavazással fogadta el 2008-ban. Lásd még: http://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzeti_%C3%89ghajlat-v%C3%A1ltoz%C3%A1si_Strat%C3%A9gia

CSOKolom, egyszerű-e a bejelentés?

Hogy év elején változnak a jogszabályok, az szinte természetes már. Hogy az új szabályokat advent végén, ne adj' Isten Szilveszter előestéjén van módja megismerni a nagyérdeműnek, azt is megszokta már kényszerűségből az építésügy. De talán először fordul elő, hogy a Magyar Közlönnyel szilveszterezők sem tudnak felkészülni az év első munkanapjára, mert jórészt a kérdések megfogalmazásáig sem jutnak el.

A http://www.vargailles.hu/epitesugy/120-egyszeru-e-a-bejelentes cikk nyomtatóbarát formázással.

A KRESZ módosítása az Eurovelo fejlesztése kapcsán
 
 
Powered by Phoca Download