Értve vagyon? No ugye! Nem érti a nép a jogszabályt. Meg köll nekik magyarázni, no!

Nem építésügyi példát hozok, de most ért két impulzus, hát összekapcsolom. Azt írja a közigazgatás hírszolgáltatója, az OrientPress, hogy nem adtak gumit a somogyi fiataloknak, ezért rendet tett a kormányhivatal.

"A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: Fgytv.) 16/A § (2) bekezdése értelmében tilos tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére szexuális terméket értékesíteni, illetve kiszolgálni. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy az óvszer, mint fogamzásgátlás céljából alkalmazható eszköz – figyelemmel az Fgytv. 2. § v) pontjára – a törvény alkalmazásában nem minősül szexuális terméknek, így annak kiszolgálását, értékesítését 18. életévüket be nem töltött személyek esetében sem lehet megtagadni."

Egy pillanatig nem kétségbe vonva az ügy fontosságát, mégis csak érdekes, hogy nem tudnak az eladók különbséget tenni a szexuális termék és a nem szexuális termék között. Hát olvasnak ezek Magyar Közlönyt?

A másik impulzus a munkámban ért. Gyakran írok mostanában olyan anyagokat, amik aztán széles szakmai közönség elé kerülnek. Egy feladat, amiben helyt kell állni. Nyelvhasználatomat kétféle kritika szokta érni. Az egyik szerint irodalmi vagyok, hivatalosabban kellene fogalmazni. A másik szerint túl hivatalos, blikkfang, csak az érti, aki benne él.

Hát igen. A néppel, az Isten adta néppel a nép nyelvén kell beszélni. Ezt a nemzet nagy költői is megmondták már több rendszerrel ezelőtt. És ez a harc úgy látszik, még mindig nem dőlt el. No persze az sem lenne rossz, ha a népet idegen nyelvként megtanítanák a blikkfangok nyelvére, de az sem lenne baj, ha a nagy hivatalosságban kicsit anyanyelvünket is használnánk. Annak nyelvi fordulataival, kifejezéseivel. Mert a hazai közigazgatás nyelve a magyar.

Minap olvastam egy jogerőre emelésről szóló értesítést, mely logikailag, nyelvtanilag ellent mond egy, a döntés óta született másik jogerős döntéssel. Kérdezi az ügyfél, hogy mi van ide írva, hogy kell ezt érteni. Nem tudom, válaszoltam, ezt csak az érti, aki írta. Kérdezd meg tőle és kérj fordítást róla írásban! Mielőtt megbüntetnek azért, mert betartod az előírást úgy, ahogy Te érted.

Mert nem csak érteni, de beszélni is nehéz.