ÉTDR azonosító: 201300046206, 201300085930, 201300093460

új családi lakóépület építése

  • 201300046206: módosított építési engedély iránti kérelemhez csatolt építészeti-műszaki dokumentáció
  • 201300085930: használatbavételi bejelentés
  • 201300093460: módosított építési engedély (ütemezés), melyhez nem adtam dokumentációt, a hatóság e nélkül adott engedélyt

az építés helyszíne: Érd, Törcsvári utca 22., hrsz: 4887
www.vargailles.hu/tervek/resti
A terv a tervező szellemi jogi védelem alatt álló terméke, mely a tárgyban megnevezett épület építésügyi hatósági engedélyeztetéséhez készült. Kivitelezésre önmagában nem alkalmas. Építés előtt kérni kell a tervező által jóváhagyott kiviteli terveket, a tervdokumentációtól eltérni csak írásbeli jóváhagyásával lehet.
A terv elválaszthatatlan része a tervező neve és ezen rendelkezése.
Felelős tervező: Varga Illés Levente
Véleményem szerint a hatóság 201300085930 és 201300093460 számú eljárásai és az azokban hozott döntései jogsértőek, jóváhagyott tervezői közreműködésemmel és felelősségvállalásommal nem rendelkeznek.