Az igazi rezsiharc a tényleges fogyasztás minimalizálása. Régóta beszélünk homlokzati hőszigetelésről meg jobb kazánokról, de egy épület, mint műszaki tárgy csak komplex módon értelmezhető igazán. Az épületek energetikai méretezése éppen ezért a teljes épület elemzésén alapul. Ebben nyújtok Önnek segítséget.

Egy meglévő, párévtizedes épületnél gyakran felmerül a nyílászárók cseréje, a fűtés korszerűsítése, a homlokzat hőszigetelése. Az épület egészének vizsgálata nélkül azonban nem lehet megmondani, hogy hova, miből és mennyit kell tenni, "hogy jó legyen". A megtérüléshez, illetve a költséghatékonysághoz (ár/érték arány helyes belövéséhez) ismerni kell a kiinduló állapotokat, meg kell határozni az elérendő célokat, majd ehhez műszaki és pénzügyi tervet készíteni. Ezt követően lehet a kivitelezőt megbízni a feladat elvégzésével.

 1. Felmérem az épületet.
  1. Ha megvannak az épület korábbi tervei, akkor az könnyebb helyzet, de általában szükséges az attól való eltéréseket is ellenőrizni.
  2. Általában elegendő a geometriai mérés, ha egyébként tudjuk, hogy miből készültek az egyes szerkezetek, vagy az építés korából, körülményeiből ez kiderül.
  3. Esetenként szükség lehet az egyes szerkezeteket megbontani, s megvizsgálni annak anyagát, rétegrendjét.
 2. A felmérés alapján nem csupán a felmérési tervlapokat készítem el, de az épület virtuális modelljét is.
  1. Ez nem egyszerűen egy látványos produkció, hanem a későbbi méretezések, kimutatások alapja is lesz.
  2. Sok esetben a későbbi vállalkozásba adást (kivitelezői ajánlatkérést, elbírálást) is megkönnyíti.
 3. Elkészítem az épület energetikai modelljét.
  1. Ez egyben az ingatlan energetikai tanúsítványát (zöld kártya) is jelenti.
  2. Az energetikai modell alapján már meg lehet állapítani, hogy mely szerkezetek javításával, cseréjével milyen eredmények érhetőek el. Akár több variáció is számolható, azaz több jövőbeni modell készülhet.
 4. A lehetséges jövőbeni modellek alapján a döntés előkészítése is elvégezhető:
  1. műszaki tervezéssel (rétegrendek, anyagok meghatározásával) és
  2. az ehhez tartozó költségvetéssel.
  3. A megfelelő megoldás gyakran építési engedély köteles tevékenységet is rejt magában, ritkán pedig építésigazgatási jogszabályokba ütközhet. Ezek megállapítása a későbbi bírságok elkerülése végett szintén fontos feladat, ezért jogi tanácsot is adok.
  4. Mindezek alapján a megrendelő el tudja dönteni, hogy belevág-e a felújításba, átalakításba, illetve azt milyen ütemezéssel és műszaki tartalommal teszi meg.
 5. A döntés alapján elkészülnek a végleges műszaki tervek.
  1. Szükség esetén az engedélyezési dokumentáció is, mely birtokában segítek az engedélyt is megszerezni.
  2. Az egyes részletekről csomóponti tervek készülnek.
  3. A kivitelező kiválasztásához ajánlati (tender) terv készül.
 6. A kivitelezés ezután kezdődik meg.
  1. Segítek kiválasztani a megfelelő mesterembert.
  2. A kivitelezés folyamán segítek az egyes folyamatok irányításában, ellenőrzésében.

Vállalások

Az alábbi (az épület tagoltságától függő) hozzávetőleges ajánlat csak a konkrét feladat ismeretében konkretizálható.

1. Épületfelmérés

(A) Szemrevételezéses vizsgálat
Célja az építmény műszaki állapotának megismerése, az elvégzendő feladatok behatárolása.

Hozzávetőleges ára: 10.000 Ft

(B) Geometriai felmérés
Célja a következő lépések mérnöki megalapozása.

Hozzávetőleges ára: alapító okirathoz 60 - 120 Ft/m2, a további tervezéshez, hatósági engedélyezéshez 90-250 Ft/m2

2. Felmérési terv

(C) Tervlapok
Saját felmérésből vagy hozott tervlapokból PDF (vagy DXF, DWG, PLT) formátumú tervlapok: alaprajzok, metszetek, homlokzatok.

Hozzávetőleges ára: alapító okirathoz 90 - 150 Ft/m2, a további tervezéshez, hatósági engedélyezéshez 130 - 350 Ft/m2

(D) 3D modell
Átadása az Acrobat Readerrel olvasható 3D PDF-ben történik. (Külön igény és megállapodás szerint készíthető látványtervi modell is.)

Hozzávetőleges ára: 0 Ft

3. Energetikai modell

(E) Energetikai számítás
PDF formátumban.

Hozzávetőleges ára: 15.000 Ft/lakás

4. Döntés-előkészítés

(F) Tervezés
A tervezés a csomag része, ebben a fázisban javaslattételt jelent.

Hozzávetőleges ára: 0 - 5.000 Ft/variáció

(G) Költségvetés
A Terc alkalmazásával árazott és árazatlan formában készül és PDF fájlban adom át.

Hozzávetőleges ára: 30.000 - 70.000 Ft/variáció (a kisebb eltérésekkel készült klón-variációk nem kerülnek felszámolásra)

A költségvetéshez megtérülési számításokat is végzek, melyekben a különböző alternatívák "haszna" is megmutatkozik.

(H) Jogi tanácsadás
A tanácsadás a csomag része. Szóban, igény szerint e-mailben.

Hozzávetőleges ára: 0 Ft

 

5. Műszaki tervek

(I) Tervlapok és leírások
A szükséges számú csomóponti tervek, kivitelei tervek a szükséges léptékben és kidolgozottsággal rajzi fájlokban és szöveges leírásokkal PDF fájlban.

Hozzávetőleges ára: 2.000 - 5.000 Ft/óra (kisebb munkánál nagyobb óradíj, nagyobb munkánál kisebb óradíj, összességében 20.000 - 150.000 Ft)

6. Kivitelezés segítése

(J) Tárgyalás segítése, művezetés
Személyesen szóban, információk megküldése e-mailben, telefonos egyeztetések.

Hozzávetőleges ára: irányadó a műszaki terveknél megadott órabér.

 

 

 

Munkám során költséghatékonyságra törekszem, hiszen tervezőként is abban vagyok érdekelt, hogy a beruházás mellett döntsön és annak valóban jó eredménye legyen. Felesleges felméréseket, verziókat, feladatokat nem javaslok, nem végzek, hiszen az a megtérülést, az eredményt, végső soron az én eredményességemet is rontja.