Jelen jegyzet nem hivatalos kiadmányként a hivatalos ÉTDR ismertetők értelmezését és magának az ÉTDR használatának elsajátítását igyekszik segíteni azzal, hogy elméleti és szofverhasználati elemeket kever egy eljárás cselekményi sorrendjét követve. Nem cél, hogy a jegyzet teljes körű legyen, így a felhasználói kézikönyvben már kidolgozot cse­lekményeket itt csak meghivatkozzuk. Az engedélyezési eljáráshoz készülő dokumentáció kezeléséhez és az ÉTDR hasz­nálatához a jegyzet végén található irodalomjegyzék tanulmányozását is javasoljuk. Jelen jegyzet nem ad teljes körű felvilágosítást a jogszabályi hátérről sem és nem vállal­kozik a változó jogszabályok tükrében napi frissítésben tartani az it közzétet informá­ciókat. Az itt megfogalmazottak nem minősülnek jogértelmezésnek, állásfoglalásnak, erre hivatkozni eljárásban nem lehet. Mégis úgy gondolom, hogy sokat segíthet kollégáknak és ügyfeleknek egyaránt. Hát fogadják szeretettel.

 

Letöltése:

Több a témában: