Sokat beszélünk a jó államról, az egyszerű államról, a felesleges szabályok kigyomlálásáról, gyorsításról, egyszerűsítésről. Egy törvénytudó, ki kísérteni akarta a Mestert, egyszer megkérdezte tőle: melyik a nagy parancsolat a törvényben?

A válasz két pont volt, s hogy e két parancsolattól függ az egész törvény. "Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből" és "Szeresd felebarátodat, mint magadat."  Máté jegyezte ezt fel, s ma is jó lenne odafigyelni erre. Még azt a 10 parancsolatot is erre a két bekezdésre lehet sűríteni.