A videó ezúttal nem az ÉTDR online felületét mutatja be, hanem a már megnyitott PDF alapú tervlap vizsgálatának lehetőségét a saját gépre telepített PDF olvasó alkalmazás segítségével. Gyakran elhangzó felvetés ugyanis az, hogy a nagyalakú tervlapok monitoron nem (vagy nehezen) értelmezhetőek. Tapasztalataim szerint azonban kevéssé ismert a PDF olvasók "Pásztázás és nagyítás" funkciója. Ezt igyekszem e pár percben röviden ismertetni két alkalmazásban is.

 

 

A bemutató Windows 7 és Adobe Reader XI 11.0.5 / PDF XChange Viewer 2.5 kombinációs környezetben készült.

 

 

A videó változtatás nélkül szabadon terjeszthető.


A videó elején szóban utalok rá, illetve mutatom az eredményét is: a fájl mérte igen eltérő lehet. A prezentáció kedvéért készített fájl egy olyan A0 méretű tervlap, mely elég részletgazdagon kerül kitöltésre az ábrázolandó alaprajzzal. Két módon készítettem el: közvetlenül a CAD rendszerem PDF/A export lehetőségével (ahol kevés beállítási lehetőségem van), illetve a PDF Creatorral (ahol igen sok beállítási lehetőségem van). Az eredmény szembetűnő: az előbbi esetben egy 6 megás, míg az utóbbiban 1,7 megás fájlt kaptam. Csaknem 3,5-szeres a különbség! Képzeljük el, hogy ez a különbség lehet oka a feltöltés vagy záradékolás meghiúsulásának, illetve a fájllal való minden egyes művelet időigénye ennyivel többszöröződik! Óriási felelősség van tehát a tervdokumentációt előállító tervezőn! Ha egy tervlap 2-3 (kisebb épület esetében 0,5-1) megánál nagyobb, akkor feltétlenül nézzük meg saját gyakorlatunkat, s keressünk olyan szoftvert vagy technológiát, beállítást, ábrázolási módot, ami optimális méretre csökkenti a fájlok méretét! Ne feledjük, hogy az általunk készített terveket, dokumentumokat sokan fogják megtekinteni, vizsgálni, archiválni, s nem szerencsés, ha ez a sok ügyfél, megrendelő, kivitelező, hatósági ügyintéző úgy gondol majd ránk, mint aki nem képes vagy nem akar digitálisan is értelmezhető, kezelhető dokumentációt készíteni.

S hogy ez miért kerül említésre e téma és videó kapcsán? Mert a monitoron való tervértelmezést elsősorban nem a papírméret, hanem a fájlméret és az ábrázolás technikája befolyásolja! Egy profin dokumentáló, a kommunikációs fogásokat értő tervező egy felhőkarcolót is jól értelmezhetővé tud tenni pillanatok alatt. És erősen érdeke is ezt a képességét fejleszteni, hiszen meg kell győznie a hatóságokat arról, hogy a terv miért nagyszerű. Nem szabad engedni, hogy ez technikai ismerethiány miatt ne sikerüljön!